Andrzej Białkowski

Etnolog, fotodokumentalista, animator kultury. Od 1999 r. pracownik Ośrodka Regionalnego Łódzkiego Domu Kultury. Inicjator wielu przedsięwzięć, popularyzujących dziedzictwo kulturowe, sztukę ludową i nieprofesjonalną, wielokulturowość.

Pomysłodawca i realizator projektów: „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego”, „Kamienie pamięci, ścieżki pamięci. Wielokulturowe dziedzictwo województwa łódzkiego”, „Przestrzeń końca czasów. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie/www.przestrzenkoncaczasu.pl”, „przestrzenpamieci.pl”, „Opoczno Folk Attack”, Festiwal Fotografii Krajobrazowej „Obecność”, „miasto gra wieś”, „on/off kultura”.

Autor wielu tekstów i zdjęć dotyczących zarówno sztuki nieprofesjonalnej, jak i wielokulturowego dziedzictwa Ziemi Łódzkiej.

Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie łódzkim. Członek Rady Muzealnej w Opocznie i Zduńskiej Woli. Ekspert MKiDN.

 

Piotr Wypych

Artysta grafik, fotografik, doktor nauk humanistycznych, regionalista, leśnik. Autor ponad 100 wystaw z zakresu fotografii, projektowania i grafiki w kraju i zagranicą. Twórca kilkunastu albumów fotograficznych dotyczących zasobów przyrodniczych i kulturowych Polski Środkowej, województwa łódzkiego i Ziemi Piotrkowskiej. Autor wielu artykułów dotyczących historii regionu łódzkiego, sztuki sakralnej, małej architektury oraz ochrony przyrody i krajobrazu w województwie łódzkim.

Pomysłodawca i realizator projektów: „Pejzaż Wszystkich Świętych – rekonstrukcja krajobrazu kulturowego”, „Kamienie pamięci, ścieżki pamięci. Wielokulturowe dziedzictwo województwa łódzkiego”.

Od 1995 pracownik Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, od 2008 dyrektor ZNPK, od 2013 roku zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

 

Wiktoria Cascarino

Psycholożka, webmasterka, animatorka kultury. Pracownik Łódzkiego Domu Kultury. Na co dzień jest administratorem i moderatorem interaktywnej platformy www.regionkultury.pl skierowanej do mieszkańców województwa łódzkiego, którzy są odbiorcami kultury lub sami ją tworzą.

Bierze czynny udział w przygotowywaniu i realizacji licznych projektów kulturalnych. Współorganizowała m.in. cykl Konferencji dla Dyrektorów i Kustoszy Muzeów Regionalnych z Województwa Łódzkiego.

Realizatorka projektów „Przestrzeń końca czasów. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie/www.przestrzenkoncaczasu.pl”, „przestrzenpamieci.pl”. Od 2012 roku koordynatorka Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie łódzkim.